Ułatwienia dostępu

KULTURA DOSTĘPNA – CHOPINA ZAPRASZA DO PAŁACU W SANNIKACH

Całkowita wartość zadania: 24 786,27,00 zł

Grant – 10 897,00 zł

Wkład ECA: 13 889,27 zł

 

Zadanie zostało dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM  w formie Grantu w kwocie 10 897,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem jest rozwój kapitału społecznego obszaru LGD „Aktywni Razem” oraz zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, w tym rozwój infrastruktury kulturalnej ECA w Sannikach. W ramach zadania zakupione zostały gabloty zewnętrzne, które są

wykorzystywane do prezentacji wystaw plenerowych oraz zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, przez co umożliwią efektywniejszą promocję.Projekt 8
Projekt 8

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • Nowy Łowiczanin
 • Tygodnik Płocki
 • Radio Płock FM
 • TuSochaczew.pl
 • Radio Q FM
 • Radio Sochaczew
 • Petronews.pl
 • Radio KRDP FM
 • Radio Victoria FM
 • Radio kolor FM
 • Wyborcza.pl
 • Gostynin 24