Ułatwienia dostępu

NOWE FORMY UCZESTNICTWA W KULTURZE – EKSPOZYCJA RELIKTÓW XVIII-WIECZNEGO DWORU NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO – PARKOWEGO W SANNIKACH

Całkowita wartość projektu: 7 270 586,61 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 974 282,78 zł

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego: 6 293 905,33 zł

Wkład ECA: 2 398,50 zł

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach realizuje od 01.07.2020 r. projekt pn. „Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie  Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sannikach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Typ projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”.

Celem projektu jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego województwa mazowieckiego poprzez ochronę obiektu zabytkowego - Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sannikach. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i kraju, a realizacja projektu pozwoli na uruchomienie nowych form uczestnictwa w kulturze - ekspozycję reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sannikach i ratowanie najbardziej zagrożonych zabytków.

W ramach projektu planowane są również: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Pałacu na cele wystawiennicze. Zaprojektowano pomieszczenia wystawowe w części poddasza budynku pałacu. W pomieszczeniach będą zlokalizowane eksponaty wystawowe i gabloty stałe oraz wystawy czasowe – tematyczne związane z bieżącą działalnością oświatowo – naukowo - kulturalną ECA. Będą mogły być realizowane nowe funkcje edukacyjne i kulturalne.

Wystawa została przygotowana w ramach współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, na podstawie scenariusza autorstwa pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - mgr Michała Paczkowskiego oraz mgr Małgorzaty Ściborowskiej-Merchelskiej, którzy są kuratorami Wystawy. 

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane prace przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynku tj.:

 • montaż powietrznej pompy ciepła wspomagającej c.o. oraz produkcję c.w.u.
 • montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 137,64 kW.
Projekt 1
Projekt 1
Projekt 1

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • Gostynin 24
 • Radio Sochaczew
 • Nowy Łowiczanin
 • Wyborcza.pl
 • Radio kolor FM
 • Petronews.pl
 • Tygodnik Płocki
 • Radio Victoria FM
 • Radio KRDP FM
 • TuSochaczew.pl
 • Radio Q FM
 • Radio Płock FM