Ułatwienia dostępu

PRACE KONSERWATORSKIE

Całkowita wartość zadania: 169 560,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW: 150 810 zł

Dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego: 18 750 zł

Termin realizacji: 15.06.2016r.-30.10.2016r

Ekspertyza dendrologiczna oraz aktualne projekty szaty roślinnej dla założenia Pałacowo-Parkowego w Sannikach dały podstawę określenia zakresu prac pielęgnacyjnych, zabezpieczających i ścinkowych w istniejącym drzewostanie w zabytkowym parku. Została również wydana decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prace konserwatorskie w parku. Wykonane zostały: kompleksowa konserwacja zabytkowego drzewostanu, prace pielęgnacyjne oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin płożących.

Do zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających wytypowano ok. 385 szt. drzew, w tym 58 szt. kasztanowców. Do usunięcia przeznaczonych zostało 20 chorych i starych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. Przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne pozwoliły  na zachowanie zabytkowego charakteru parku. Zgodnie z zawartą umową parkowa roślinność została uzupełniona, na podstawie pierwotnego projektu szaty  roślinnej oraz projektu obejmującego uzupełnienia o następującą liczbę roślin: 14 szt drzew, 12 szt. krzewów iglastych, 2 843  szt. krzewów liściastych, 208 szt. sadzonek roślin płożących i pnących, 470 szt. bylin i roślin okrywowych.

Dzięki środkom WFOŚiGW oraz samorządu mazowieckiego można było zahamować straty w zabytkowym drzewostanie parku, a co za tym idzie utrzymać bogactwo ornitofauny. Jest to szalenie ważne, ponieważ przypałacowy park jest jedynym skupiskiem zieleni na terenie gminy Sanniki.


Projekt 11
Projekt 11a
Projekt 11b
Projekt 11 C

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • Radio Victoria FM
 • Nowy Łowiczanin
 • Radio Sochaczew
 • Gostynin 24
 • Radio kolor FM
 • Wyborcza.pl
 • Radio Q FM
 • TuSochaczew.pl
 • Radio KRDP FM
 • Petronews.pl
 • Radio Płock FM
 • Tygodnik Płocki