Ułatwienia dostępu

 1. Wstęp i korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 2. Boiska czynne są w godzinach otwarcia Parku tj.
 • w okresie od 1 kwietnia do 31 maja w godzinach od 8.00 do 21.00
 • w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 8.00 do 22.00
 • w okresie od 1 września do 30 września w godzinach od 8.00 do 21.00
 • w okresie od 1 października do 31 marca:
 • od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 17.00
 • od czwartku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 20.00
 1. Korzystanie z boisk w roku szkolnym, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, zarezerwowane jest dla uczniów szkół pod opieką nauczyciela po, ale tylko po wcześniejszym zgłoszeniu.
 2. Korzystanie z boisk jest dostępne dla wszystkich chętnych:
 3. w roku szkolnym – od poniedziałku do piątku od godziny 16.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach otwarcia Parku;
 4. poza rokiem szkolnym – we wszystkie dni tygodnia w godzinach otwarcia Parku;
 5. osoby małoletnie powinny być pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 6. Teren boisk oraz pozostały obszar Parku objęty jest ciągłym monitoringiem.
 7. Osoby korzystają z obiektu i urządzeń na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do wykonywania poleceń służby ochrony obiektu, która odpowiedzialna jest za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko wielofunkcyjne i wszelkie znajdujące się na terenie urządzenia. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik, KTÓRY SZKODĘ WYRZĄDZIŁ, a w razie nie ustalenia tej osoby użytkownik rezerwujący lub przyjmujący obiekt, przy czym odpowiedzialność rozciąga się w granicach rzeczywistej szkody materialnej oraz strat.
 11. Możliwe jest wypożyczenie sprzętu za kaucją zwrotną w wysokości 100 zł.
 12. CENTRUM nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione bez opieki na terenie ośrodka.
 13. ZABRONIONE JEST:
 14. używanie niewłaściwego obuwia typu: korki, kolce lub na metalowych podeszwach. Dopuszcza się jedynie obuwie sportowe przeznaczone do tego typu nawierzchni (np. trampki);
 15. wnoszenie i spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz używanie środków odurzających lub przebywanie na terenie boisk. Wnoszenie ma teren boisk sportowych opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników;
 16. wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia do tego nieprzeznaczone;
 17. wprowadzanie na teren boisk psów i innych zwierząt, a właściciel zwierząt pozostawionych na terenie Parku zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia odchodów z trawników i alejek do torebek lub pojemników;
 18. zaśmiecanie i zanieczyszczanie obiektu;
 19. wjeżdżanie pojazdami silnikowymi, rowerami oraz jadła na rolkach i deskorolkach.
 20. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
 21. W razie nie podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu oraz Zachowań sprzecznych z prawem, np. dewastacji obiektu, użytkownik MOŻE ZOSTAĆ USUNIĘTY Z TERENU OBIEKTU ORAZ OTRZYMAĆ ZAKAZ WSTĘPU NA OBIEKTY CENTRUM.

 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • TuSochaczew.pl
 • Wyborcza.pl
 • Petronews.pl
 • Tygodnik Płocki
 • Radio kolor FM
 • Radio Sochaczew
 • Radio Q FM
 • Radio Victoria FM
 • Radio Płock FM
 • Radio KRDP FM
 • Gostynin 24
 • Nowy Łowiczanin