Ułatwienia dostępu

Regulamin sprzedaży online biletów
w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Sprzedaż online biletów w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach, prowadzona jest przez Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach z siedzibą w  Sannikach ul. Warszawska 142, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 31/08 dla którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, NIP 971-066-80-77 , REGON  140329131 , za pośrednictwem strony internetowej www.ecasanniki.pl

 

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin - regulamin sprzedaży biletów online w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach określający zasady i warunki sprzedaży internetowej biletów na Wydarzenia.
 • ECA - Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach z siedzibą ul. Warszawska 142 w 09-540, nazywane również Centrum.
 • Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z systemu sprzedaży online, nazywana również „Klientem”.
 • Wydarzenia - spektakle, koncerty i inne wydarzenia artystyczne, kulturalne lub edukacyjne odbywające się ECA  lub organizowane bądź współorganizowane przez ECA.
 • Potwierdzenie opłaty - potwierdzenie opłaty na Wydarzenie, zakupione online,  należy  okazać przy odbiorze biletu w kasie przed wydarzeniem   w celu odebrania biletu z miejscówką  na Sali koncertowej
 • Sprzedaż online - sprzedaż biletów na Wydarzenia, dokonywana za pośrednictwem strony internetowej www.ecasanniki.pl

 

2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej biletów na Wydarzenia odbywające się w ECA, bądź organizowane lub współorganizowane przez ECA.

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej ECA w formie pliku PDF, umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku, na urządzeniu Klienta.
 2. Zakup biletów na Wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.ecasanniki.pl jest możliwy pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych – połączenia urządzenia końcowego z siecią Internet, adresu poczty elektronicznej (email), oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej takiej jak: Firefox wersja 30 lub nowsza, Chrome wersja 35 lub nowsza, Internet Explorer wersja 10 lub nowsza itp., posiadania drukarki do wydruku czarno-białego
 3. Do dokonania zakupu online biletów niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Złożenie zamówienia online wiąże się z równoczesnym dokonaniem przez Kupującego zapłaty za zamówienie.
 6. Zapłata za zamówienie online odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu karty przelewu elektronicznego.
 7. Płatności obsługiwane są za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24 , którego właścicielem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 60-327, ul. Kanclerska 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935numer NIP 7792369887  o kapitale  zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych w całości opłaconym wpisaną do rejestru instytucji  usług płatniczych prowadzonego  przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem podmiotu UKNF I P24/2014 jako krajowa instytucja płatnicza.
 8. Agentem Rozliczeniowym dla systemu Przelewy 24 jest PayPro SA, które prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z PayPro Spółką akcyjną Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 . Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 9. Ceny podane przy każdym bilecie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki (w tym podatek VAT) oraz są wiążące w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 10. Do każdego biletu zakupionego online będzie doliczana prowizja z tytułu obsługi płatności przez internet, pobierana przez operatora płatności.

 

3. Ogólne zasady składania zamówienia online

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a ECA następuje za pośrednictwem strony internetowej ECA www.ecasanniki.pl.pl i wymaga spełnienia następujących warunków:
  a) wyboru konkretnego Wydarzenia
  b) wyboru miejsc/a-zamawianych biletów, wyboru / określenia ich wariantu cenowego, jeżeli istnieje taka możliwość
  c) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu
  d) zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu
  e) złożenia przez Kupującego zamówienia online
  f) dokonania przez Kupującego zapłaty za zamówienie drogą elektroniczną, przy użyciu przelewu elektronicznego
  g) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 2. ECA nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Anulowanie / modyfikacja zamówienia online jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności.
 4. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez ECA potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 5. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego zapłaty za zamówienie w ciągu 24 godzin od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. W przypadku automatycznego anulowania zamówienie online środki pobrane z konta bankowego Kupującego pozostają u operatora systemu płatniczego PayPro Spółkię Akcyjną (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), właściciela portalu Przelewy24, z którym należy się wówczas bezpośrednio kontaktować drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (tel., 48 61 642 93 43) wówczas operator systemu płatniczego poinformuje Kupującego droga mailową o sposobie dalszego postępowania. Środki pieniężne pozostające u operatora systemu płatniczego mogą zostać zwrócone na konto bankowe Kupującego lub mogą być wykorzystane przy składaniu kolejnego zamówienia online na stronie ECA.
 7. ECA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego Przelewy24 oraz za działania lub zaniechania PayPro Spółkię Akcyjną.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Centrum może wystawić fakturę VAT na życzenie Kupującego, wyłącznie z danymi Kupującego podanymi przy zakupie biletu. Kupujący zgłasza chęć otrzymania faktury VAT drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Faktura VAT wysłana jest w formie pliku PDF. Wystawiona faktura nie będzie uwzględniała wartości prowizji zapłaconej przy zakupie biletu.
 10. Fakturę VAT za prowizję Kupujący może pobrać z linku, który zawarty jest w wiadomości e-mail, przesłanej Kupującemu przez serwis Przelewy 24 po wykonaniu płatności.

 

4. Szczegółowe zasady sprzedaży online biletów

 1. Sprzedaż online biletów na określone Wydarzenie kończy się na 24 godziny przed jego rozpoczęciem. W przypadku wybranych Wydarzeń ECA zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online biletów.
 2. Obsługą sprzedaży biletów online ze strony ECA zajmuje się operator Przelewy 24, której właścicielem jest PayPro Spółkię Akcyjną (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15).
 3. W systemie sprzedaży online można kupić bilety normalne oraz następujące bilety ulgowe: - ze zniżką przysługujące dzieciom do 7 roku życia, uczniom, studentom do ukończenia 26 roku życia, , osobom z orzeczoną grupa inwalidzką oraz uczniom szkół muzycznych i baletowych oraz studentom uczelni muzycznych i muzykologii do ukończenia 26 roku życia
 4. ECA zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zniżek na wybrane Wydarzenia.
 5. ECA zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
 6. Kupujący posiadający bilety ulgowe zobowiązani są przy wejściu na Wydarzenie do okazania aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku braku dokumentu bilet ulgowy traci swoją ważność bez możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu i możliwości zwrotu biletu. W takim przypadku ECA oferuje możliwość uczestniczenia w Wydarzeniu jedynie po uiszczeniu dopłaty do pełnej ceny biletu w kasie ECA przed Wydarzeniem. Ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają Widza.
 7. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 5 biletów na dane Wydarzenie. ECA zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości biletów dostępnych przy jednorazowym zakupie w przypadku niektórych Wydarzeń.
 8. Po dokonaniu płatności online, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletu online. Potwierdzenie należy wydrukować lub zapisać na trwałym nośniku danych. W celu okazania w kasie ECA do odbioru biletu z miejscówką.
 9. ECA zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku, gdy potwierdzenie wpłaty jest zniszczone lub nieczytelne a weryfikacja jest niemożliwa lub gdy ponownie została wykorzystania przez inna osobę.
 10. Kupujący nie może zamazywać lub trwale usuwać żadnych danych na potwierdzeniu opłaty online. W przypadku wykrycia takich działań potwierdzenie traci ważność, bez prawa do zwrotu jego wartości.
 11. Potwierdzenie opłaty online stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, na jakie zostało wystawione.
 12. Potwierdzenie opłaty online uprawnia do wejścia ilości osób na jakie została dokonana rezerwacja.
 13. Potwierdzenie opłaty online podlega jednorazowej weryfikacji w momencie  odbioru  biletu w kasie  na Wydarzenie; nie ma możliwości ponownego wykorzystania.
 14. Kupujący jest zobowiązany do nieudostępniania potwierdzenia opłaty osobom trzecim. Takie postępowanie traktowane będzie jako próba kopiowania opłaty.
 15. ECA zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dowodu tożsamości w przypadku wątpliwości dotyczących właściciela potwierdzenia opłaty online.
 16. Osoby spóźnione mogą wejść na widownię dopiero podczas przerwy w Wydarzeniu, jeżeli została ona przewidziana.
 17. Zwrot niewykorzystanych biletów na Wydarzenie, które się już odbyło lub rozpoczęło, nie jest możliwy.

 

5. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 ust. 9,10, 12 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu online biletu na Wydarzenie.

 

6. Zwrot i wymiana  biletów na Wydarzenia

 1. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem odwołania Wydarzenia spowodowanego przyczynami niezależnymi od organizatora, w szczególności żałobą narodową.
 2. Zmiana w obsadzie Wydarzenia nie jest istotną zmianą uzasadniającą zwrot biletu.
 3. ECA nie prowadzi wymiany biletów na inne wydarzenia.

 

7. Reklamacje

 1. Reklamacje sprzedaży online biletów na Wydarzenia dotyczące funkcjonowania strony internetowej www.ecasanniki.pl oraz samego Wydarzenia wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Kupującego, oraz opis przyczyny reklamacji.
 2. ECA rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. ECA powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Reklamacje sprzedaży online biletów na Wydarzenia dotyczące : - płatności elektronicznych wymagają także zgłoszenia do operatora Przelewy24, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (tel. 48 61 642 93 43)

 

8. Ochrona danych osobowych i cookies

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupującego z zastrzeżeniem §2 ust. 8; §4 ust. 2 niniejszego regulaminu jest ECA.
 2. Złożenie zamówienia online przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez ECA danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia i wszelkich, niezbędnych działań z tym związanych.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.
 5. ECA przekazuje firmie Przelewy24 dane osobowe Kupującego i zezwala na ich wykorzystanie przez Przelewy24 w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupującego w ramach systemu sprzedaży online biletów, a także w celu wypełnienia przez Przelewy24 obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.
 6. ECA stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej ECA , co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 7. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z serwisu internetowego ECA.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. ECA nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
 2. ECA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 3. ECA zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia sprzedaży biletów online na stronie www.ecasanniki.pl , w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.
 4. ECA zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 5. ECA zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 6. ECA  zastrzega sobie prawo do nie zwracania poniesionych kosztów np.   przejazdu w przypadku odwołania  wydarzenia z przyczyn niezależnych takich jak m. in. żałoba narodowa.
 7. ECA zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu sprzedaży online biletów. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez ECA, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.ecasanniki.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • Radio Płock FM
 • Radio Q FM
 • Wyborcza.pl
 • TuSochaczew.pl
 • Petronews.pl
 • Radio KRDP FM
 • Radio Victoria FM
 • Tygodnik Płocki
 • Gostynin 24
 • Radio Sochaczew
 • Radio kolor FM
 • Nowy Łowiczanin