"Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2021"

W imieniu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zapraszamy do udziały w inwestycyjnym programie "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2021"
Program finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Podstawowe informacje

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W roku 2021 planowane jest wydatkowanie 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Więcej informacji: https://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?aktualnosci,1649,rzezba_w_przestrzeni_publicznej_dla_niepodleglej_%E2%80%93_2021_#prettyPhoto

KUP BILET NA KONCERT