2 sierpnia - 31 sierpnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy, już w niedzielę 2 sierpnia 2020 r., o godz. 15:15 

na wernisaż wystawy malarstwa Marcina Hugo - Badera pt. "W drodze"

Marcin Hugo-Bader to polski artysta malarz, rzeźbiarz, rysownik, litograf, społecznik, dyrektor artystyczny (1997-2002). Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Dyplom w 2002 roku z wyróżnieniem w Pracowni Prof. Wiesława Szamborskiego i aneksem z Rzeźby u prof. Gustawa Zemły,  następnie  z aneksem z litografii u prof. Władysława Winieckiego. Ukończona praca teoretyczna pt. „Krótki monolog o dotychczasowej twórczości" pod kierunkiem dr. Marka Włodarczyka. Artysta ma na swoim koncie udział w wielu wystawach w kraju, jak i za jego granicami, gdzie znajdują się także jego kolekcje.

Mówi o sobie: „Malarstwo, rysunek, rzeźba, to rodzaje sztuk, które są mi bardzo bliskie. Dziękuje Bogu za dar, jaki od niego otrzymałem”.

 O Marcinie Hugo-Baderze mówi prof. Marek Dzienkiewicz:  „O młodych zdolnych artystach mówi się, że są na progu wielkiej kariery. Dotyczy również Marcina. Mnie interesują szczególnie Jego spontaniczne, zaskakujące trafne syntezy i pełne emocji pejzaże. Marcin to malarz aktywny, ale i nietypowy. Znam jego dzieła, nacechowane wartościami z pogranicza sztuki i dziennikarstwa”.

KUP BILET NA KONCERT